จีนสร้างสะพานข้ามทะเลที่ยาวสุดในโลก เฉือนสถิติเดิมสะพานข้ามทะเลสาบปอนต์ชาร์ทเทรน คอสเวย์ที่หลุยส์เซียน่าไปแค่ 4.8 กิโลเอง

สะพานนี้มีชื่อว่าสะพานชิงเต่าไฮ่วาน (Qingdao Haiwan Bridge) มีความยาวทั้งหมด 42.5 กิโลเมตร กว้าง 35 เมตร มีเลนรถยนต์ทั้งหมด 8 เลน ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 4 ปี โดยกลุ่ม ‘ชานดุง เกาซู กรุ๊ป’ (Shandong Gausu Group) ใช้วิศวกรจีนทั้งหมด ใช้คอนกรีตในการสร้างถึง 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เหล็กจำนวน 450,000 ตัน ใช้แรงงานกว่า 10,000 คนแบ่งเป็นสองกะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มสร้างจากปลายทั้งสองด้านมาบรรจบกันตรงกลางสะพาน มีการฝังเสาไปยังพื้นดินก้นทะเล 5,000 ต้นเพื่อรับน้ำหนักตัวสะพานและรถที่วิ่งบนนั้น นอกจากนี้โครงสร้างยังสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 8 ริกเตอร์ พายุไต้ฝุ่น หรือการพุ่งชนของเรือที่มีน้ำหนัก 300,000 ตันได้

เมืองชิงเต่าเป็นอีกเมืองของจีนที่มีการขยายตัวเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจราว 16 % ต่อปี สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อลดความแออัดของการจราจรและย่นระยะเวลาเดินทางจากเมืองชิงเต่าไปยังเมืองหวังเต่า โดยย่นระยะทางให้เหลือแค่ 31 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางระหว่างสองเมืองแค่ 30 นาที ลดระยะเวลาจากการใช้เส้นทางปกติไปถึง 40 นาทีทีเดียว จีนคาดว่าจะมีรถยนต์ใช้สะพานนี้ไม่ต่ำกว่า 30,000 คันต่อวัน

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BjO0KAnDQDw&w=640&h=390]

VIA geektelegraph