เกาหลีใต้วางแผนเปลี่ยนหนังสือเรียนทั้งหมดให้เป็นดิจิตอล ต่อไปนักเรียนจะหิ้วแทปเล็ตแทนเป้กันแล้ว

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมทุ่มเงินกว่าสองพันล้านดอลล่าร์เพื่อพัฒนาหนังสือเรียนดิจิตอล โดยนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนแบบใหม่นี้ด้วยระบบ cloud-based system ซึ่งเป็นการเสริมเนื้อหาบทเรียนแบบเดิมด้วยไฟล์มัลติมีเดีย ภาพและเสียง รวมถึงแหล่งอ้างอิงอื่นๆเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ทำผ่านเครื่องแทปเล็ตที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการเรียนทางไกลจากที่บ้านสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนได้ด้วยโดยเข้าเรียนผ่านระบบวิดีโอหรืออ่านบทเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนในห้องได้ด้วย

ทางกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการวางระบบและทำเซอร์เวอร์ ฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงระบบ Wi-Fi ในโรงเรียน สำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ทางรัฐบาลก็วางแผนเตรียมฟรีแทปเล็ตไว้ให้ด้วย

VIA engadget