อุปกรณ์ต้นแบบชนิดใหม่ที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้สะดวกขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีโซน่าร์เพื่อสร้างจินตภาพสิ่งที่ขวางทางอยู่ข้างหน้า

ต่อไปผู้พิการทางสายตาจะเดินทางไปไหนต่อไหนได้สะดวกขึ้นด้วยไม้เท้าเสมือน “virtual canes” ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Yissum Research Development Company ภายใต้ความร่วมมือของ Hebrew University  University ประเทศอิสราเอล เครื่องมือตัวนี้สามารถตรวจจับวัตถุได้ในระยะ 10 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีโซน่าร์แบบเดียวกับค้างคาว และตอนนี้เจ้าไม้เท้าเสมือนถูกนำไปแสดงในงาน Presidential Conference ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่ค่ะ

อุปกรณ์ตัวนี้ใ้ช้พลังงานจากแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ผู้ใช้เพียงแค่ชี้ไม้เท้าในมือไปในทิศทางที่ต้องการ มันก็จะส่งลำแสงที่มองไม่เห็นออกมาในทิศทางที่ชี้ไป เซนเซอร์ที่บรรจุอยู่ภายในจะคำนวนระยะห่างและความสูงของวัตถุทั้งหมดที่อยู่ใกล้ผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นการสั่นแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สร้างจินตภาพได้ในทันที นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเลือกปรับความแรงและความถี่ของการสั่นให้เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้หรือลดลงเมื่อออกห่างจากวัตถุที่ขวางทางได้

เมื่อนำอุปกรณ์ชิ้นไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตา พบว่าพวกเค้าใช้เวลาเรียนรู้ไม่กี่นาทีก็สามารถใช้ได้แล้ว เมื่อทดสอบเดินในทางวงกตในความมืดก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี สำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ไม้เท้าเสมือนนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องมือตัวอื่นๆที่อาจจะออกตามมาอีกในอนาคต อย่างเช่น เครื่องอ่านคลื่นสมองค่ะ  (the neuroscience of reading)