QR code ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆผ่านมือถือ แต่เอ๊ะ คนส่วนใหญ่ใช้มันกันจริงๆเหรอ?

Comscore บริษัทวิจัยตลาดบนมือถือ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกาเพียงชาติเดียวจำนวน 14 ล้านคนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้ 60 % เป็นเพศชาย โดย 53 % อยู่ในช่วงอายุ 18 – 34 ปี และ 36 % มีรายได้ครัวเรือนอยู่ที่ 1 แสนดอลล่าร์หรือมากกว่านั้น ผลการวิจัยพบว่ามีผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนเพียงแค่ 6.2 % เท่านั้นที่ใช้ QR code ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มักจะสแกน QR code ที่บ้าน (58.0%) มากกว่าจะสแกนตามร้านค้า ส่วนนิตยสารและหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งที่ผู้คนใช้สแกนโค้ดมากที่สุดคิดเป็น 49.4%  มากกว่าเวปไซต์และโค้ดที่ปรากฎอยู่บนผลิตภัณฑ์ซะอีกค่ะ

VIA engadget