ต่อไปการค้นหาผู้ประสบภัยจะง่ายขึ้น ด้วยเสาอากาศที่เย็บติดมากับเสื้อชูชีพ ช่วยระบุพิกัดได้อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่หลงป่า คนที่ชื่นชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจจะสามารถใช้สิ่งรอบตัวมาสร้างสัญลักษณ์บอกคนอื่นๆให้หาพวกเค้าเจอได้ แต่ก็มีอีกหลายกรณี การจะทำอย่างนั้นได้ต้องเพิ่งอุปกรณ์ที่พกติดตัวในกระเป๋าถ้าไม่มีก็เสร็จเลย ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจาก European Space Agency ร่วมกับบริษัทเอกชนอย่าง Finnish พัฒนาเสาอากาศแบบใหม่ที่สามารถเย็บติดเข้ากับเสื้อผ้าได้เลย เพื่อใช้บอกตำแหน่งของคุณได้ตราบเท่าที่คุณยังใส่มันอยู่ แถมมีคุณสมบัติกันการฉีกขาด สามารถยืดและกันน้ำได้ เสาอากาศตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเปิดการใช้งาน โดยมันจะส่งสัญญาณที่คลื่นความถี่ต่ำ ในการทดสอบ มันสามารถระบุพิกัดผู้สูญหายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

นับว่าเป็นประโยชน์มากเมื่อนำมาเย็บติดกับเสื้อชูชีพ มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Cospas-Sarsat ระบบการสื่อสารที่ใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นประกอบไปด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุในเครื่องบิน เรือ และดาวเทียม เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณภาคพื้นดินและศูนย์ค้นหาและกู้ภัยอยู่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น เรือ,เครื่องบิน หรือ คนที่อยู่ในนั้นก็สามารถเปิดสัญญาณฉุกเฉินได้ทันที ซึ่งสัญญาณที่ส่งออกมานี้จะใช้ดาวเทียมในการตรวจจับตำแหน่ง หลังจากนั้นดาวเทียมก็จะแจ้งพิกัดไปยังหน่วยกู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

VIA popsci