นี่คือตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าค่ะ

RFID ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะติดตามวันหมดอายุของอาหาร, ติดตามพิกัดของสินค้าระหว่างการขนส่ง หรือติดไว้ที่สัตว์เลี้ยงช่วยให้หาตัวได้ง่ายเวลาที่มันหลงทาง ล่าสุด Green Action Institute ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในเขต Mato Grosso ของประเทศบราซิล

ป่าอเมซอนถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของโลก ในขณะเดียวกันมันก็ยังทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิระหว่างสองมหาสมุทรด้วย การรักษาพื้นที่เขตนี้ให้สมบูรณ์ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ทาง Green Action Institute จึงได้นำชิฟ RFID ขนาดเท่ากับหัวแม่โป้งไปติดไว้กับต้นไม้มากกว่า 2,500 ต้น โดยชิฟแต่ละตัวจะมีแท๊กข้อมูลเฉพาะของต้นไม้ต้นนั้นๆ เช่น อายุของต้นไม้, สปีชี่ส์, พิกัดระบุตำแหน่งและการกักเก็บคาร์บอน (carbon sequestration)

ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกลด้วยอุปกรณ์อย่าง ไอโฟน และยังบอกอีกได้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าบริเวณนั้น ถ้าเกิดต้นไม้ที่ติดแท๊กถูกตัดก่อนโตเต็มที่หรือถูกตัดก่อนได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ ทาง Green Action Institute ก็จะรีบดำเนินการทางกฎหมายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผืนป่าบริเวณนั้นทันที ในข้อหาละเลยการปฎิบัติหน้าที่ค่ะ

VIA trendhunter