ถ้ามีพลาสติกชนิดใหม่ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการใช้งาน, ถูกขีดข่วน, บุบ คุณคิดว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรดีช่วยซีคิดทีสิ

ทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนผสมพิเศษเข้าไปยัง epoxy resin แบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ผนวกกับสารประกอบสังกะสีอีกเล็กน้อย จนได้พลาสติกที่มีพันธะเคมีที่สามารถแตกตัวและคืนรูปเดิมได้อย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่เย็น วัสดุนี้จะมีคุณสมบัติแข็ง คงรูปได้ดี เมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นถึงระดับนึง ผิวหน้าบางส่วนจะละลายได้ เพื่อให้มันไปรักษาส่วนที่ถูกขีดข่วนหรือบุบได้

โดยปกติพลาสติกสังเคราะห์จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ thermoplastic และ thermoset พลาสติกประเภทแรกสามารถนำมาให้ความร้อนเพื่อหลอมกลับมาใช้ใหม่กี่ครั้งก็ได้ เวลาที่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว ส่วนประเภทที่สองสามารถหลอมนำกลับมาใช้ได้แค่ครั้งเดียว แต่พลาสติกชนิดใหม่นี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเภท ทั้งแข็งแรงและนำกลับมาหลอมใช้ได้หลายครั้ง แถมคุณสมบัติซ่อมแซมตัวเองก็ยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าจะถูกหลอมหลายครั้งแล้วก็ตามค่ะ

VIA gizmodo