แทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าการสำรวจเหตุผลที่คนเล่นเน็ตครั้งล่าสุด พบว่าคนอเมริกันใช้ชีวิตออนไลน์กันมากขึ้น แต่กลับใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานและฆ่าเวลาแค่นั้น

การวิจัยครั้งนี้สำรวจโดย Pew Research Center ที่มีชื่อโปรเจคว่า Internet & American Life Project โดยนำมาเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พวกเค้าทำการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคมถึงวันที่ 26 สิงหาคม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 2,260 คน

ผลการวิจัยพฤติกรรมการออนไลน์ ณ วันใดวันนึงพบว่า 53% ของคนที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปีเล่นเน็ตโดยไม่มีเหตุผล นอกเสียจากว่าเล่นเพื่อความบันเทิงและฆ่าเวลาเพื่อหันเหความสนใจไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากการสำรวจพบว่าปริมาณเวลาที่คนใช้เล่นเวป เข้าอินเตอร์เน็ตไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านอายุค่ะ มีแค่ 12 % ของกลุ่มตัวอย่างที่อายุเกิน 65 ปี กล่าวว่าเมื่อวานพวกเค้าออนไลน์โดยไม่มีเหตุผลเฉพาะเจาะจง ส่วนในกลุ่มตัวอย่างอายุ 50 ถึง 64 ผลการวิจับพบว่ามีเพียง 27% ที่ให้คำตอบแบบเดียวกัน

เมื่อหันมาดูภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 58 % ของผู้ใหญ่ทั้งหมดบอกว่าพวกเค้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อฆ่าเวลาให้มันผ่านไปหรือใช้เพื่อความสนุกสนานบ้างเป็นบางโอกาส ซึ่งตัวเลขนี้ก็ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าเวปโดยไม่มีเหตุผล

แต่ในการศึกษาครั้งนี้ก็มีจุดบอดอยู่คือ ไม่ได้นิยามศัพท์คำว่า “เล่นเพื่อความสนุก” ไว้ว่ามันหมายถึงอะไร คนส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจและตีความแบบกว้างๆ เพราะว่าความสนุกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเป็นการดูหนังฟังเพลง บางคนอาจจะสนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆก็เป็นได้ค่ะ

VIA AP