ปัจจุบันสมาร์ทโฟนเนี่ยเรียกว่าทำได้แทบทุกอย่างสำหรับประชาชนอย่างเราๆ ซึ่งต่อไปเค้าก็จะทำให้มือถือของทหารเป็นแบบเดียวกัน และล่าสุดนี้ทาง DARPA ก็จะพัฒนากล้องบนมือถือที่ใช้ในการทหาร ให้มันสามารถถ่ายภาพแบบจับความร้อนได้ด้วย

ภาพถ่ายความร้อน (Thermal imaging) จะใช้อินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 8 -12 ไมโครเมตรเป็นตัวจับความร้อน ที่ความยาวคลื่นนี้สามารถใช้ถ่ายภาพผู้คน, สัตว์เลือดอุ่น และเครื่องยนต์ที่กำลังทำงานอยู่โดยแสดงเป็นสีที่มีความสว่างเพื่อแยกสิ่งนั้นออกจากพื้นหลังอย่างสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้หรือพื้นดินที่มีความเย็น ซึ่งนักดับเพลิงได้ใช้กล้องจับความร้อนแบบนี้ในการระบุจุดอันตราย ที่มีแนวโน้มจะเกิดไฟไหม้ได้ เมื่อนำมาใช้กับกองทัพ ทหารก็สามารถใช้ระบุจุดที่เสี่ยงอันตรายได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบทหารฝั่งตรงข้ามที่อาจจะซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้แม้ในช่วงเวลาที่มีแสงน้อยก็ตาม นั่นจะช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิตได้มากเลยทีเดียว

แต่ในปัจจุบัน ปัญหาหลักๆของเครื่องถ่ายภาพจับความร้อนก็คือ มันมีขนาดใหญ่ ราคายังแพงอยู่ และต้องการแหล่งพลังงานสำหรับเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพ แม้แต่แบบที่ใช้ติดกล้องส่องทางไกลที่ทหารใช้อยู่ก็มีราคาหลายพันดอลล่าร์เข้าไปแล้ว ส่วนกล้องที่นักดับเพลิงใช้ก็มีราคาเริ่มต้นที่ 1000$ หรือมากกว่านั้น แถมน้ำหนักยังหนักหลายกิโลกรัมอีกด้วย

ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ทาง DARPA ได้จ่ายเงินให้กับ Raytheon Vision Systems เป็นจำนวน 13.4 ล้านดอลล่าร์ตลอดระยะเวลา 3 ปีเพื่อพัฒนาเซนเซอร์จับความร้อนที่มีขนาดเล็กและราคาถูกเพียงพอที่จะนำไปใส่ในมือถือสำหรับทหาร อีกไม่นานเกินรอทหารทุกคนจะมีกล้องถ่ายภาพความร้อนไว้ใช้แน่ๆ

VIA newscientist