เพียงแค่ติดไมโครโฟนเข้าไป ก็จะทำให้ทุกพื้นผิวเคาะได้สนุกยิ่งขึ้น

http://vimeo.com/34405214

เพียงแค่ติด Mogees ไมโครโฟนขนาดพกพาตัวนี้กับพื้นผิวใดๆก็ตาม มันก็จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็น interactive board ไว้เคาะสร้างจังหวะสนุกๆ ด้วยเทคนิคการใช้วิธีจดจำท่าทาง ( gesture recognition) จึงทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถจับการเคาะของนิ้วในลักษณะที่ต่างกันได้ แล้วนำมาเชื่อมโยงสร้างเป็นเสียงที่ต่างกัน นอกจากนี้มันยังจดจำวัตถุที่ใช้เคาะได้ด้วย ซึ่งในคลิปด้านบนเค้าใช้เทคนิคสังเคราะห์เสียง 2 แบบค่ะ:
1- physic modelling วิธีนี้จะสร้างเสียงสังเคราะห์ด้วยการจำลองกฎทางฟิสิกส์
2- concatenative synthesis (audio mosaicing) เมื่อเสียงลอยเข้ามากระทบกับไมโครโฟน มันก็จะเทียบกับฐานข้อมูลเสียงที่มีอยู่ สร้างเสียงออกมาให้ใกล้เคียงที่สุด

VIA Vimeo