ไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นที่มีโครงการแล็ปท็อปหรือแท๊ปเล็ตเพื่อการศึกษา เมืองนอกเค้าก็มีเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือเค้าคิดต่อยอดว่ามีแล้วจะทำยังไงให้เด็กใช้เป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ถ้าคุณครูผู้สอนไม่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีให้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน ผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีจะไม่เกิดประโยชน์เลย ด้วยเหตุนี้เค้าก็เลยคิดแคมเปญที่มีชื่อว่า Digital Learning Day โดยจะเริ่มวันแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะปฎิวัติการเรียนรู้เทคโนโลยีของคุณครูภายในโรงเรียน

แคมเปญนี้เริ่มต้นโดย Alliance for Excellent Education องค์กรด้านการศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน โดย Digital Learning Day เป็นแค่ส่วนนึงของการเรียนการสอนดิจิตอลเท่านั้น โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการเคลื่อนไหวบนโลกดิจิตอลด้วยการเชื่อมต่อคุณครูเข้ากับเครื่องมือและแหล่งทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่การเรียนการสอนก็ยังต้องคุณครูเป็นสื่อกลาง นำการเรียนการสอนอยู่ดี

แคมเปญนี้จะช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นเสียบปลั๊ก โรงเรียนที่ใหม่และยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียบแบบดิจิตอล ก็สามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนและปรึกษากับคุณครูหรือผู้เชี่ยชาญคนอื่นๆใน community เพื่อจะได้รู้ถึงความต้องการของเด็กนักเรียน สำหรับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคนิคการสอนแบบดิจิตอลอยู่แล้วก็สามารถท้าทายตัวเองด้วยการสรรหาอะไรใหม่ๆมาใช้ เช่น wikpedia, ผสมผสานสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หรือสร้างบทเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปแสดงวิธีการที่ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จได้อีก

เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะการเรียนการสอนแบบดิจิตอล แคมเปญนี้เค้าก็เลยพัฒนาเครื่องมือมาช่วยเสริม เช่น ตัวอย่างของ project-based learning, collaboration opportunities, พอร์ทอลของบทเรียนต่างๆ และไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบันมี 28 รัฐทั่วอเมริกา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีกหลายสิบแห่งได้ลงชื่อเข้าร่วมแคมเปญนี้แล้ว

VIA good