ถ้าผู้ปกครองกลายเป็นหุ่นยนต์ เด็กๆก็จะไม่ถูกใช้ทำงานบ้าน และถ้าคุณครูกลายเป็นหุ่นยนต์ การเรียนก็จะสนุกขึ้น

คำกล่าวข้างต้นเป็นผลจากงานวิจัยของบริษัท Latitude กับกลุ่ม LEGO Learning Institude and Project Synthesis โดยได้ทำการทดสอบความคิดเห็นกับเด็กชั้นประถมศึกษาจำนวน 350 คน ที่มีอายุ 8 และ 12 ปีจากประเทศออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, แอฟริกาใต้,สหราชอาณาจักรและอเมริกา

เด็กๆถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีในการทำวิจัยเพราะพวกเค้าจะตอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่โกหกหรือทำการโกงทำให้ผลออกมาค่อนข้างน่าเชื่อถือ เด็กเหล่านี้จะถูกถามคำถามให้บรรยายว่า ชีวิตของพวกเค้าจะเป็นอย่างไรถ้าหากนำหุ่นยนต์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต หลังจากตอบก็ให้วาดรูปประกอบตามสิ่งพูดออกมา ผลวิจัยพบว่า มีเด็กจำนวน 38% บอกว่าหุ่นยนต์จะช่วยเหลือด้านการเรียน, เด็กอีก 38% บอกว่าหุ่นยนต์จะกลายเป็นเพื่อนเล่นสำหรับพวกเค้า

เด็กส่วนใหญ่บอกว่าหุ่นยนต์จะช่วยสอนสิ่งใหม่ๆในแนวทางที่สนุกสนานและพวกเค้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณครูทำไม่ได้ ส่วนเด็กที่บอกว่าถ้ามีหุ่นยนต์ไว้ที่บ้านพวกเค้าก็จะใช้พวกมันทำงานบ้านแทน (ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงคิดแบบเดียวกันนั่นแหละ) มีเด็กจำนวน 66% มองว่าต่อไปหุ่นยนต์จะมีความฉลาดเทียบเท่ากับมนุษย์

จากผลการวิจัยนี้พบว่าเด็กๆเปิดกว้างกับเทคโนโลยีได้ดีทีเดียว ไม่แน่นะหนึ่งในเด็กๆเหล่านี้อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แถวหน้าในอนาคตก็เป็นได้

VIA slashgear