รถไฟฟ้าในเมืองฉงชิ่ง เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนได้จ้างพนักงานพิเศษให้มาดันผู้โดยสารให้เข้าไปในขบวนรถไฟในชั่วโมงเร่งด่วนเพราะมีคนไปกระจุกตรงประตูจนทำให้ประตูปิดไม่ได้ …

รถไฟฟ้าเมืองฉงชิ่งได้เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2005 โดยให้บริการสามเส้นทางโดยสาย 1 เป็นสายหลักที่มีคนใช้งานมากที่สุดเพราะมันผ่านทั้งย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากปัจจุบันจึงได้ขยายเส้นทางเดิมและเพิ่มเส้นทางใหม่ แต่นั่นก็ต้องใช้เวลา ระหว่างนั้นก็ใช้วิธีแก้ขัดโดยจ้างคนให้มาดันผู้โดยสารเข้าไปในขบวนก่อน

พนักงานดันผู้โดยสารได้บอกกับสำนักข่าวท้องถิ่นว่า พวกเค้าต้องทำการดันผู้โดยสารอย่างน้อยๆ 10 ครั้งในชั่วโมงเร่งด่วน สามารถดันผู้โดยสารให้เบียดเข้าไปในขบวนได้สูงสุด 3 คนต่อการดันหนึ่งครั้ง โดยพวกเค้าต้องใช้ทั้งสองมือในการดัน เพื่อป้องกันการเสียสมดุลย์ที่อาจจะผลักให้ผู้โดยสารล้มไปกองกับพื้นได้ ในกรณีที่จำเป็น เค้าจะใช้ทั้งตัวกันไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นเข้าไปเพิ่มในตู้ขบวนที่แออัด

ก่อนที่จะมาเป็นพนักงานดันผู้โดยสาร พวกเค้าต้องผ่านการฝึกฝนเป็นเวลาครึ่งเดือนก่อนถึงจะมาปฏิบัติหน้าที่บนชานชาลาได้ และต้องใส่ถุงมืออยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการสัมผัสกับร่างกายของผู้โดยสารโดยตรง ก่อนดันก็ต้องประกาศให้ผู้โดยสารรู้ล่วงหน้าด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัด

VIA MICgadget