Kyosemi บริษัทจากญี่ปุ่นได้พัฒนาโซล่าร์เซลล์แบบใหม่ที่สามารถดักจับแสงอาทิตย์ได้จากทุกทิศทาง


โซล่าร์เซลล์ตัวนี้มีชื่อว่า Sphelar ด้วยดีไซน์ที่ฉีกไปจากแผ่นรับแสงแบบเดิมๆ โดยทำเป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กหลายตัวมารวมอยู่ด้วยกัน แถมมันยังมีประสิทธิภาพในการรับแสงที่ดีกว่าด้วย

แผ่นโซล่าร์เซลล์แบบเก่านั้นมีข้อดีคือออกแบบและสามารถผลิตออกมาได้ง่ายแต่ปัญหาหลักของมันก็คือ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งที่ใช้รับแสงจากดวงอาทิตย์ บางบริษัทก็รู้ถึงข้อจำกัดนี้เป็นอย่างดี จึงได้ผลิตเฟรมที่ติดมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ไปตามดวงอาทิตย์ได้ แต่โซล่าร์เซลล์แบบใหม่ของ Kyosemi นั้นมาพร้อมกับวิธีใหม่ที่ไม่ต้้องใช้มอเตอร์ในการทำงาน

ด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ทำให้ Sphelar เป็นแผงโซล่าร์เซลล์รูปทรงกลมที่มีขนาดเล็ก มันออกแบบมาให้ดูดซับแสงได้จากทุกทิศทาง ทุกมุม ทุกองศา นั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่มันจะผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังใช้พลังงานน้อยลงโดยไม่ต้องพึ่งเฟรมติดมอเตอร์อีกต่อไป

การออกแบบให้เป็นทรงกลมตามหลักเรขาคณิตจะช่วยให้มันไม่ต้องรับแสงอาทิตย์โดยตรงก็ได้ อาจจะใช้รับแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุอื่นๆ ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแสงให้กลายเป็นไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบกับโซล่าร์เซลล์ที่เป็นแผ่น นอกจากนี้การออกแบบของ Sphelar ยังเหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายขนาด รวมถึงการนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์แบบพกพาด้วย

VIA inhabitat