คลิปเดียวจบ รวบตึงไอแพต3…หลังฟัง Tim Cook เปิดตัวแล้วอาจพลาดไฮไลท์เด็ดไป