ในช่วงที่อียิปต์เกิดการปฏิวัติในปี 2011 ทางรัฐบาลได้บล็อคไม่ให้มีการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้คนที่ต่อต้านสามารถสื่อสารระหว่างกันได้

Liam Young  ก็เลยคิดโปรเจคที่มีชื่อว่า Electronic Countermeasures ขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจาก Eleanor Saitta, Oliviu Lugojan-Ghenciu และ  Superflux โปรเจคนี้เป็นโปรเจคที่มีความสำคัญในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ด้วยการดัดแปลง UAV (unmanned aerial vehicle: เครื่องบินที่ไม่ต้องใช้มนุษย์บังคับ)

แทนที่จะใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีกว่าและบล็อคสัญญาณได้ง่าย แต่ทาง Young ได้มองเห็นศักยภาพของคนจำนวนมากๆที่มารวมตัวในที่ใดที่หนึ่ง มันก็จะสามารถสร้างระบบ peer-to-peer communication (ลองนึกภาพระบบ Bit torrent ดูก็ได้) เจ้าเครื่องบินไร้คนขับนี้จะบินไปทั่วเมืองเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ ฝูงเครื่องบินไร้คนขับอินเตอร์แอคทีฟจะก่อตัวสร้างเครือข่าย Wi-Fi ชั่วคราวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แบบชั่วคราว หรือเราจะเรียกว่า เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบกองโจรก็ไม่ผิดนะ

ในอนาคตทางทีมงานอาจจะสร้างหุ่นยนต์แบบนี้ให้มากขึ้นอาจจะเป็นสิบ เป็นร้อยหรือเป็นพันตัว เพื่อให้กระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตได้กว้างขึ้นกว่าเดิม และอาจจะพัฒนาให้ peer-to-peer sharing สามารถทำได้ข้ามอุปกรณ์ต่างไม่เจาะจงว่าต้องเป็นแค่มือถืออย่างเดียว ทั้งแท็ปเล็ต ทีวีหรือแม้แต่ตู้เย็นอัจฉริยะยุคหน้าก็จะใช้งานได้เช่นกัน

VIA fastcodesign