ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายได้ว่าแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาแต่ละชนิดอย่างไร

การศึกษาครั้งนี้นำโดยทีีมนักวิจัยจาก Columbia University Medical Center ซึ่งพวกเค้าได้พัฒนาวิธีที่เรียกว่า “personalized immune mouse” ในอนาคตอันใกล้นี้ คนไข้ที่มีอาการเสี่ยงจะได้เป็นเจ้าของหนูที่ได้รับการดัดแปลง จำลองระบบภูมิคุ้มกันของเค้ามาใส่ไว้ในตัวมัน  หลังจากนั้นแพทย์ก็จะทดลองรักษาและให้ยากับหนูก่อน ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็จะดำเนินการรักษาคนไข้ต่อทันที ยิ่งถ้าคนไข้มีอาการแพ้ภูมิตัวเอง (autoimmune disease) การรักษาในหนูก่อนจะช่วยให้แพทย์มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การรักษาได้ดีกว่าเดิม

กระบวนการนี้เริ่มต้นโดยการนำสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของคนไข้พร้อมกับเนื้อเยื่อไธมัสขนาดลูกเต๋าหนึ่งมิลลิเมตรมาใส่ไปในหนูที่ไม่มีระบบภูมิคุ้มกัน โดยผ่าตัดฝังไปที่เปลือกหุ้มไตของหนู มันจะใช้เวลาฟักตัว 6-8 สัปดาห์พร้อมๆกับการเพาะสเต็มเซลล์และส่งให้หมุนเวียนไปตามกระแสเลือดของหนู นี่เป็นการช่วยให้มันสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบเดียวกับมนุษย์ ในความพยายามครั้งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีรายงานว่าพวกเค้าประสบความสำเร็จในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างสมบูรณ์หรือหนูมีการต่อต้านเซลล์ของมนุษย์ที่ใส่เข้าไปหรือไม่

ถ้าใครสนใจอ่านผลงานวิจัยก็ตามหาอ่านได้ในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะ

VIA gizmag