จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สมาร์ทโฟน..ไอโฟนของแอปเปิ้ลได้อันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นครั้งที่เจ็ด

จากการสำรวจความคิดเห็นเจ้าของสมาร์ทโฟนกว่า 7,080 คนของ J.D Power พบว่าไอโฟนของแอปเิ้ปิ้ลได้คะแนนความพึงพอใจไป 839 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน HTC ตามมาเป็นอันดับที่สองโดยได้คะแนน 798 คะแนน ส่วน Samsung ตามมาเป็นอันดับที่สามด้วยคะแนน 769 คะแนน (ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมือถือ)

การสำรวจครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2011 โดยมุ่งเน้นการให้คะแนนไปที่รูปลักษณ์การออกแบบ, ความง่ายของการใช้งาน, ฟีเจอร์และประสิทธิภาพการใช้งาน เพื่อนำมาหาคะแนนรวมสำหรับสมาร์ทโฟนระดับโลกแต่ละยี่ห้อ

การสำรวจของ J.D Power ได้แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของฟีเจอร์การใช้งานต่างๆของมือถือรุ่นใหม่ๆ ทำให้มีความต้องการพลังงานเพื่อใช้งานได้ยาวนานขึ้น แต่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่ยังห่างไกลจากความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพราะผลสำรวจในปีนี้ มันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้คะแนนน้อยที่สุดแล้ว โดยคะแนนลดลงจาก 6.9 คะแนนเป็น 6.7 คะแนนเมื่อเปรียบเทียบผลสำรวจเมื่อปีก่อน การมาของอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4G เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คนที่ใช้อุปกรณ์ 4G จะให้คะแนนความพึงพอใจด้านอายุการใช้งานแบตเตอรี่แค่ 6.1 จาก 10 คะแนนเต็ม ส่วนผู้ใช้อุปกรณ์ 3G ก็ให้คะแนนต่างกันไม่มากนักที่ 6.7 คะแนน จากข้อมูลนี้เป็นผลให้ ถ้าบริษัทเดิมออกมือถือรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น ผู้ใช้มือถือ 25% บอกว่าอาจจะซื้อมือถือใหม่จากผู้ผลิตรายเดิมอย่างแน่นอน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ห้คนตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนก็คือ ประสิทธิภาพการทำงาน (35%) ความง่ายของการใช้งาน (24%) ฟีเจอร์การใช้งาน (21%) และรูปลักษณ์การออกแบบ (20%)

ในขณะที่แอพพลิเคชั่นจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมประสบการณ์ในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนกว่า 70% ยอมรับว่าพวกเค้ามักจะเข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านมือถือ ในขณะที่ผู้ใช้ 72% จะใช้มือถือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและสื่อต่างๆลงในมือถือ, ในขณะที่คน 59% ใช้บริการ voice recognition services

การที่แอปเปิ้ลเป็นผู้นำทั้งด้านการออกแบบ ความง่ายในการใช้งาน แถมยังเสริมด้วยผู้ช่วยเสมือนจริงอย่างสิริจึงไม่แปลกเลยที่พวกเค้าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตและรักษาอันดับได้อย่างไม่ยากเย็น

VIA thenextweb