GPS เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีประโยชน์มาก แม้ว่าบางครั้งคุณอยากจะโยนมันทิ้งออกนอกหน้าต่างเพราะระบบบอกเส้นทางด้วยเสียง ที่อาจจะช้าไม่ทันใจหรือต้องคำนวณหาเส้นทางใหม่อยู่บ่อยๆจนทำให้หลงทาง

การเผลอละสายตาจากท้องถนนเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าทาง National Transportation Safety Board จะออกกฎหมายห้ามใช้มือถือและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ขณะขับรถแล้วก็ตาม แต่ด้วยแนวความคิดการนำระบบตอบสนองด้วยการสัมผัสมาใช้กับพวงมาลัย จะช่วยให้คุณเดินทางง่ายและเป็นมิตรมากขึ้นกว่าเดิม โดยพวงมาลัยจะทำการสั่นเพื่อบอกเส้นทางให้คุณรู้ได้ทันทีว่าควรจะเลี้ยวไปทางไหนดี โดยไม่ต้องละสายตาไปดู GPS เลย

พวงมาลัยชิ้นนี้เป็นผลงานตัวต้นแบบของ AT&T Labs โดยมันจะฝัง actuator จำนวน 20 ตัวไว้ภายในพวงมาลัยและใช้รูปแบบการสั่นที่ต่างกันเพื่อใช้ในการบอกทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามันสั่นแบบเรียงตามเข็มนาฬิกาก็จะหมายถึงให้ขวา ถ้าสั่นแบบทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นการบอกให้เลี้ยวซ้าย เป็นต้น

นอกจากนี้มันยังสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อบอกให้ผู้ขับสามารถรับรู้สภาพอื่นๆบนถนนได้ เช่น เตือนให้รู้ว่ามีคนหรือรถยนต์อยู่ในจุดอับสายตา เมื่อนำระบบนี้ไปใช้ควบคู่กับระบบนำทางในรถก็จะช่วยให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาร่วมกับ Carnegie Mellon University ทาง AT&T พบว่าพวงมาลัยตัวใหม่นี้ช่วยลดการละสายตาไปจากท้องถนนได้ 3 – 4 % (ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงอายุค่ะ)

VIA popsci