อีกหนึ่งตัวอย่างที่นำอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเจ้าแท็บเล็ตจิ้มจอ Blackberry Playbook มาติดตั้งใช้ในรถตำรวจ เป้าหมายหลักก็คือใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลอาชญากรรมและการกระทำผิดบนท้องถนน เลขทะเบียนรถหรือประวัติการกระทำผิด ซึ่งข้อมูลพวกนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมาก