ต้นไม้จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างพลังงาน นอกจากนี้พืชยังมีพัฒนาการของส่วนตามปริมาณการโดนแสงอาทิตย์ด้วย

จากความรู้พื้นฐานนี้ นักวิจัยจาก Karlsruhe Institute of Technology ได้ประสบความสำเร็จก้าวแรกในการควบคุมพัฒนาการของพืชและสร้างต้นไม้ที่สามารถเติบโตในความมืดได้

พืชมักจะพึ่งพา photoreceptors ในการกระตุ้นการเติบโตในช่วงต่างๆ ตั้งแต่แตกหน่อ, แตกใบจนไปถึงผลิดอกออกผลจำเป็นต้องพึ่ง photoreceptors ทั้งนั้น พืชส่วนใหญ่มักจะใช้โมเลกุลชื่อว่า phytochromobilin ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อโดนแสงอาทิตย์ ทางนักวิจัยเลยใช้วิธีทางไฟฟ้าและชีวเคมีเป็นตัวนำในพืชเกิดการเติบโต โดยควบคุมกระบวนการเหล่านี้ให้สั้นลง ด้วยการให้สารประกอบสังเคราะห์ชื่อว่า 15Ea-phycocyanobilin กับพืช ซึ่งมันจะทำให้พืชมีปฎิกิริยาราวกับว่าโดนแสงอาทิตย์ ที่สำคัญคือ 15Ea-phycocyanobilin มันจะเข้าไปแทนที่ photoreactive phytochromobilin ใน photoreceptors ซึ่งนั่นก็เหมือนกับการเปิดวาล์วน้ำให้กว้างมากขึ้น เมื่อนำต้นไม้ไปวางไว้ในที่มืด นักวิจัยพบว่ามันสามารถเติบโตต่อไปได้เหมือนกับตอนที่โดนแสงอาทิตย์ แม้ว่าจะไม่มีน้ำตาลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสง

แน่นอนว่างานวิจัยชิ้นนี้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อยอดกระบวนการสังเคราะห์แสงและการเติบโตของพืชได้อีก ลองนึกภาพ 15Ea-phycocyanobilin ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมหรือปลูกดอกไม้ในภูมิประเทศที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอสิให้ขึ้นได้ เจ๋งมั๊ยล่ะ

VIA geek