ต้นไม้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เพราะว่ามันดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากคนและในชั้นบรรยากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น ออกซิเจน , ลำต้นที่แข็งแรงรวมถึงดอกผลที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ได้ ด้วยปฏิกริยาทางเคมีรูปแบบใหม่ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกัน โดยการเปลี่ยน CO2 ให้กลายเป็นเซมิคอนดักเตอร์, ปุ๋ยและพลังงาน

ศาสตราจารย์ Yun Hang Hu นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์จาก Michigan Technological University ได้ค้นพบวิธีในการทำปฏิกิริยา carbon dioxide กับ Li3N (สารประกอบลิเธียม-ไนโตรเจน)เพื่อสร้างเป็นวัสดุสุดเจ๋ง แถมยังสามารถกำจัด CO2 ได้ไปพร้อมๆกันด้วย มีสามสิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้ นั่นก็คือ amorphous carbon nitride (C3N4) ซึ่งเป็นเซมิคอนดักเตอร์, lithium cyanamide (Li2CN2) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ย และพลังงาน

ปฏิกิริยานี้จะต้องทำภายใต้อุณหภูมิ 330 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็เพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วไปที่ 1,000 เซลเซียส ซึ่งมีความร้อนเทียบเท่ากับลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟ เราจะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้จากอุณหภูมิช่วงเริ่มต้นของปฏิกิริยาจน รวมถึงพลังงานที่เหลือหลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุด

นักวิจัยชี้ให้เห็นว่าปฏิกิริยานี้จะเปลี่ยน CO2 จากก๊าซไปเป็นของแข็ง มันมีประโยชน์ในตัวของมันเอง เพราะมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมดไป ส่วนผลข้างเคียงของปฏิกิริยานี้ก็มีแต่ผลประโยชน์ที่ตามมาซึ่งมันสามารถทำเงินได้ ซึ่งมันมีพลังดึงดูดมากพอจนทำให้เกิด new industrial-scale process ที่ช่วยลดโลกร้อนได้เลยนะ

VIA DVICE