เมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลเอธิโอเปียเพิ่งผ่านร่างกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม VoIP อย่าง Skype และ Google Talk ถ้าหากใครใช้งานโปรแกรมเหล่านี้จะมีความผิดถูกจำคุกเป็นเวลา 15 ปี

รัฐบาลเอธิโอเปียได้ให้เหตุผลในการแบนบริการ VoIP ว่ามันเกี่ยวข้องกับ “ความมั่นคงของชาติ” เพราะในปัจจุบันเอธิโอเปียมีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมเพียงรายเดียวเท่านั้น คือ Ethio telecom ซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ การแบน VoIP ดูเหมือนว่าจะเป็นการป้องกันเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดบริการโทรคมนาคมแต่เพียงผู้เดียว Ethio Telecom ยังทำการบล็อกการเข้าใช้งาน Tor network ที่ช่วยให้คนท่องเว็บแบบไม่เปิดเผยตัวตนด้วย นอกจากนี้การแบนยังครอบคลุมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เสียงและภาพในการสื่อสารด้วย

ส่วนกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของเอธิโอเปียยังได้รับอำนาจในการให้คำแนะนำและให้ใบอนุญาตกับบริษัทเอกชนในการนำเข้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

VIA slashgear