หลายคนยังมีความเชื่อว่าปี 2012 เป็นปีที่วันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงเพราะเชื่อคำบันทึกของอารยธรรมมายาโบราณ แต่มีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่ช่วยให้คุณสบายใจขึ้น เพราะบันทึกที่ถูกพบเพิ่มเติมกล่าวเอาไว้ว่าปี 2012 เป็นปีที่สิ้นสุดการใช้ปฏิทินมายาเท่านั้น

นี่ถือว่าเป็นคนละเรื่องกับวันโลกแตกเลยทีเดียวนะ ทางนักวิจัยได้ค้นพบข้อความใหม่ว่าปี 2012 จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองของชาวมายา ไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับวันสิ้นโลกใดๆเลยตามที่หลายคนเชื่อ ซึ่งตัวปฏิทินมายาจะถูกแบ่งออกเป็นสิ่งที่เรียกว่า bak’tuns ซึ่งแต่ละ bak’tuns จะมีทั้งหมด 144,000 วันโดยนับวันเริ่มต้นจากวันที่ชาวมายากำหนดขึ้น ซึ่งช่วงฤดูหนาวของปี 2012 จะเป็นวันสุดท้ายของ bak’tun ครั้งที่ 13

เหล่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยบอกว่าได้เห็นวงจรเต็มรูปแบบของการสร้างปฏิทินนี้แล้ว จากข้อความใหม่ที่ถูกค้นพบที่ซาก Maya ruins of La Corona ใน Guatemala โดยนักโบราณคดีได้ค้นพบแท่งอิฐตรงบันไดที่มีการแกะสลักเฮียโรกลิฟฟิกเพื่อเฉลิมฉลองการมาเยือนของผู้ปกครองที่ทรงอำนาจของเผ่ามายา ซึ่งพวกเค้าเชื่อว่า นี่อาจจะเป็นกษัตริย์มายาโบราณที่ชื่อว่า Jaguar Paw ที่ใช้วงจรของปฏิทินเพื่อแสดงถึงความยืนยาวและต่อเนื่องของอารยธรรมมายาค่ะ ซึ่งปฏิทินที่ใช้ล่าสุดจะสิ้นสุดลงในปี 2012 ก็เท่านั้น

VIA slashgear