รู้หรือไม่ว่าการปล่อยให้เด็กๆใช้ชีวิตอยู่หน้าจอทีวีจะนำไปสู่การขยายรอบเอวและมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลง

นี่คืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity โดยมีเนื้อหาว่า การปล่อยให้เด็กดูทีวีมากเกินไปในช่วงที่ยังมีอายุน้อยๆจะส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและกล้ามเนื้อขาดการพัฒนาเมื่อเข้าถึงวัยหนุ่มสาว งานชิ้นนี้ดำเนินการวิจัยโดย Dr. Caroline Fitzpatrick และ Dr. Linda Pagani แห่ง Québec Longitudinal Study of Child Development ด้วยการศึกษานิสัยการดูทีวีของเด็กอายุระหว่าง 2.5 – 4.5 ปีเป็นระยะเวลาหลายปี นักวิจัยเริ่มต้นจากเก็บข้อมูลกลุ่มทารกอายุ 5 เดือนจำนวน 2,100 คนที่มีการตรวจเช็คสุขภาพเมื่ออายุครบ 17 เดือน, 29 เดือน, 41 เดือนและ 53 เดือน นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและขนาดของรอบเอวเมื่อเด็กขึ้นชั้นประถมสองและประถมสี่

จากเด็กทั้งหมดจำนวน 2,100 พบว่ามีเพียงเด็กประมาณ 60% เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการวิจัยได้ตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อเด็กอายุครบ 29 เดือนและ 53 เดือน นักวิจัยก็จะสอบถามพฤติกรรมการใช้เวลาดูทีวีของเด็กในแต่ละวันกับผู้ปกครอง ผลพบว่าโดยเฉลี่ยเด็กจะใช้เวลาดูทีวี 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เด็กในช่วงอายุ 4.5 สัปดาห์จะใช้เวลาดูทีวี 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน) มีเด็กประมาณ 15% ดูทีวี 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ประมาณ 2.5 ชั่วโมงต่อวัน)

เมื่องานวิจัยดำเนินต่อไป นักวิจัยก็พบหลักฐานว่ารอบเอวของเด็กเพิ่มขึ้นประมาณ 1/2 มิลลิเมตรในทุกชั่วโมงที่ดูทีวี ซึ่งเด็กทั่วๆไปรอบเอวจะขยายแค่ 1/4 มิลลิเมตรเท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าเด็กดูทีวี 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รอบเอว พออายุครบ 10 ปีรอบเอวก็จะเพิ่มขึ้นสองสามนิ้วเลยทีเดียว แม้ว่ารอบเอวที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ลักษณะนิสัยที่สร้างและสะสมตั้งแต่เล็กๆนี่สิจะติดตัวไปจนเด็กๆโต เช่น ถ้าเล็กๆขี้เกียจออกกำลังกายแล้วโตขึ้นนิสัยก็จะไม่เปลี่ยน ดังนั้นการปลูกฝังนิสัยที่ดีตั้งแต่เด็กๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

American Academy of Pediatrics ให้คำแนะนำว่าเด็กๆที่มีอายุเกิน 2 ปี ควรจะใช้เวลาดูทีวีไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน และออกกำลังกายอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวันเมื่อรวมกับการทานอาหารที่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการแล้วจะทำให้เด็กๆมีร่ายกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ

VIA digitaltrends