นี่คืออีกหนึ่งโปรเจคที่นำเทคโนโลยี 3D printing มาตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัย ด้วยราคาที่ถูกลงและใช้เวลาสร้างที่เร็วขึ้น

Behrokh Khoshnevis ศาสตราจารย์ด้านระบบและวิศวอุตสาหการจาก University of Southern California กำลังพัฒนาวิธีนำเทคโนโลยีการพิมพ์วัตถุแบบ 3 มิติมาใช้ก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ 2500 ตารางฟุตภายในเวลาไม่ถึง 20 ชั่วโมง ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐและ NASA เค้าตั้งชื่อโปรเจคนี้ว่า “Contour Crafting”

แนวความคิดของ Contour Crafting เป็นอะไรที่ง่ายมากในเชิงการออกแบบ แต่ยากเวลานำไปปฏิบัติจริง จากรูปประกอบด้านบน คุณจะเห็นว่าระบบประกอบไปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดยักษ์ แต่แทนที่มันจะใช้ฉีดพลาสติกเป็นวัตถุดิบแต่เค้าจะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตแทน โดยหัวฉีดของระบบ Contour Crafting จะทำหน้าที่ก่อโครงสร้างพื้นฐานและผนังสำหรับบ้านแบบเดียวกับที่คนสร้างบ้านดิน บ้านหลังนี้มีความแข็งแรงทนต่อแผ่นดินไหวและภัยพิบัติอื่นๆได้ แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้บ้านที่สร้างด้วยวิธีนี้ยังไม่รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายลงมามากนััก แต่ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงไปได้บ้าง

โปรเจคนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบบนหน้ากระดาษอยู่ เพราะการพัฒนาเครื่องพิมพ์ขนาดยักษ์ยังต้องใช้กลไกต่างๆมากมาย Khoshnevis และนักศึกษาของเค้าก็ได้สร้างเครื่องพิมพ์ตัวต้นแบบที่สามารถสร้างกำแพงได้แล้วแต่ขนาดยังไม่ใหญ่พอที่จะสร้างกำแพงเท่าของจริงได้ค่ะ หากโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีก็จะสร้างที่พักอาศัยให้เพียงพอกับคนอีกหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ยังไร้ที่อยู่อาศัยหรือพัฒนาบ้านเรือนที่ไม่ได้มาตรฐานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในราคาที่เป็นมิตรค่ะ

[youtube] http://youtu.be/JdbJP8Gxqog[/youtube]

VIA geek