ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาการลื่นล้มอยู่เสมอๆ บ่อยครั้งที่เรารู้ช้าไปจนไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที แต่จะดีแค่ไหนถ้าบ้านเรามีระบบเตือนให้เรารู้ได้ทันทีเมื่อมีคนหกล้ม

ทีมนักวิจัยจาก University of Manchester ในประเทศอังกฤษได้พัฒนาพรมอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับเมื่อมีคนล้มลงได้ หรือแม้กระทั่งตรวจจับการเดินที่ผิดปกติที่เป็นสาเหตุของการล้มได้

เค้าได้ทำการฝังใยแก้วนำแสงไว้ใต้พรมเพื่อตรวจจับแรงกด หลังจากนั้นนำพื้นที่บนพรมมาพล็อตสร้างเป็นแผนที่แบบ 2 มิติขึ้นมา เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดลงมาเวลาที่มีคนเหยียบก็จะส่งสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเดิน

เมื่อรูปแบบการเดินเปลี่ยนไปจากการสะดุดหรือล้มอย่างรวดเร็วมันก็จะส่งสัญญาณเตือนออกมาทันที

แม้ระบบนี้จะใช้ตรวจการเดินได้ตลอดเวลา แต่มันยังสามารถเรียนรู้รูปแบบการเดินของแต่ละคนได้ มันสามารถรู้และเตือนได้แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น การลงน้ำหนักเท้าใดเท้าหนึ่งมากกว่ากัน นำมาวิเคราะห์ปัญหาการเดินของผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมันสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย เช่น ทำระบบกันขโมย ซึ่งในเชิงทฤษฎีมันสามารถใช้ระบุรอยเท้า ขนาดรองเท้าหรือชนิดรองเท้าที่ใส่ได้ด้วย

หรือจะเปลี่ยนเซนเซอร์จับแรงกดเป็นเซนเซอร์ชนิดอื่นๆก็ได้ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับสารเคมี เซนเซอร์ตรวจจับควันไฟแล้วเปลี่ยนไปติดบนเพดานแทน

VIA Newscientist