ต่อไปไม่ต้องขุดเหมืองหรือร่อนตะกอนในแม่น้ำก็สามารถหาทองคำได้ เพราะล่าสุดนักวิจัยได้ค้นพบแบคทีเรียที่สามารถผลิตทองคำได้แล้ว

แบคทีเรียชนิดนี้ถูกค้นพบโดยนักวิจัยจาก Michigan State University มันอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอย่างสุดโต่งและยังสามารถผลิตทองคำบริสุทธิ์ 24 กะรัตได้ด้วย

Kazem Kashefi ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจุลชีวะและพันธุกรรมโมเลกุล และ Adam Brown ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน electronic art and intermedia คือผู้ที่ค้นพบว่าแบคทีเรีย Cupriavidus metallidurans สามารถเปลี่ยน gold chlroride สารเคมีที่เป็นพิษที่พบได้ในธรรมชาติให้กลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.9% มันทำให้ของที่ไม่มีค่ากลายเป็นวัตถุที่มีค่าขึ้นมาทันที

เจ้าแบคทีเรียชนิดนี้สามารถทนต่อพิษได้ดีกว่าเดิมถึง 25 เท่า โดยนักวิจัยได้ทำการเพาะแบคทีเรียนี้ในโรงงานขนาดเล็กที่ทำขึ้นในห้องทดลองโดยให้ชื่อว่า The Great Work of the Metal Lover ใช้เก็บและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียด้วย ซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเปลี่ยนสารเคมีให้กลายเป็นทองคำ

ไม่แน่มันอาจจะเป็นตัวช่วยสำหรับหลายๆประเทศที่กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็เป็นได้

VIA gizmodo