เมื่อ 3G มาถึง การใช้ชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนไป โทรศัพท์ที่เคยๆใช้กันอยู่อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อให้รองรับกับระบบ 3G ที่จะเกิดขึ้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อผู้ใช้หลายๆคน ?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6SpW2CRn64E[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=6SpW2CRn64E