ถ้าคุณเข้าห้องน้ำแล้วไม่เห็นเงาตัวเองในกระจก แต่คนข้างๆมี จะเหวอแค่ไหนนะ