จากการประมูล 3G ที่ผ่านมา จากนี้ไปอีกประมาณ 3 เดือน ค่ายมือถือเหล่านี้จะได้รับใบอนุญาติในเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ แต่เราจะมาดูกันว่าค่ายมือถือแต่ละรายนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเปิดให้บริการ 3G ในคลื่นความถี่ 2100 นี้

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z0nDoWRu6cc[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=z0nDoWRu6cc