การวิจัยทางวิทยศาสตร์พบว่าข้อความแบบอินเตอร์แอคทีฟช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ได้ดีกว่าใช้สโลแกนหรือโปสเตอร์ซะอีก

Cochrane บริษัทวิจัยด้านสุขภาพพบว่าผู้ที่รับข้อความพร้อมคำแนะนำและการให้กำลังใจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเลิกบุหรี่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้รับ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลจากหลายๆงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่ติดบุหรี่มีแรงกระตุ้นให้เลิกสูบ ซึ่ง Cochrane ต้องการรู้ว่าข้อความแบบไหยจะให้ผลที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ SMS เป็นจำนวนหลายๆครั้งต่อหนึ่งวัน เทียบกับคนที่ไม่ได้รับข้อความเลยแต่ใช้วิธีเข้าอินเตอร์เน็ตหรือโทรหาสายด่วนเพื่อหาวิธีเลิกบุหรี่แทน

กลุ่มหลังนี้มีอัตราการเลิกบุหรี่แค่ 4-5% เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มแรกมีอัตราการเลิกบุหรี่ 6-10% ซึ่งมากกว่ากันเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว การศึกษษครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 9,000 คนซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับสรุปผลอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ

ประโยชน์ของการใช้ข้อความแบบนี้ชัดเจนมาก เพราะเดี๋ยวนี้คนพกมือถือติดตัวไปด้วยทุกที่ เมื่อมีข้อความเข้ามาก็สามารถอ่านได้ทันที

VIA Geek