การสำรวจครั้งล่าสุดโดย State Farm พบว่าเกือบ 50 % ของคนอายุไม่เกิน 30 มักจะเช็คอีเมลและสเตตัสบนสังคมขณะขับรถ ส่วนกลุ่มอายุอื่นๆก็ใช้อินเตอร์เน็ตขณะขับรถเพิ่มขึ้น

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนและรถยนต์หลายๆยี่ห้อก็รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนจึงทำให้คนใช้มือถือในรถได้สะดวกยิ่งขึ้น ล่าสุด State Farm บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านประกันภัย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนที่มีสมาร์ทโฟนและใช้เวลาขับรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนำผลมาเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าที่เคยทำไว้ในปี 2009, 2010 และ 2011

ผลสำรวจพบว่าผู้ใช้รถ 48 % ในช่วงอายุ 18- 29 ปีที่ใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือขณะขับรถ ถือว่าพุ่งขึ้นจาก 29% เมื่อปี 2009 ส่วนกลุ่มอายุอื่นๆก็ใช้อินเตอร์เน็ตขณะขับรถเพิ่มขึ้นเช่นกัน กลุ่มคนหนุ่มสาวที่ขับรถมักจะใช้มือถือเช็คอีเมลและสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม หากดูเฉพาะการเช็คสังคมออนไลน์อย่างเดียว ตัวเลขของคนหนุ่มสาวที่ใช้เพิ่มขึ้นจาก 21 % ในปี 2009 เป็น 36 % ในปี 2012 ส่วนคนที่ใช้มือถืออัพเดทสเตตัสก็เพิ่มจาก 20 % ในปี 2009 เป็น 30 % ในปี 2011 เมื่อดูเรื่องเช็คอีเมลอย่างเดียว คนที่อายุต่ำกว่า 30 เช็คอีเมลขณะขับรถเพิ่มขึ้นจาก 32 % ในปี 2009 เป็น 43 % ในปี 2012 หากมองในภาพรวมทุกกลุ่มอายุ จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตขณะขับรถเพิ่มขึ้นจาก 13 % ในปี 2009 เป็น 21% ในปี 2012

ถ้าเกิดผลสำรวจครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและแสดงถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนขณะขับรถของหลายๆคน นั่นหมายความว่าพวกเค้าเหล่านี้ซึ่งอาจจะรวมถึงตัวคุณด้วยกำลังเสี่ยงต่ออุบติเหตุอันตรายโดยที่ไม่คำนึงถึงตัวเองและคนรอบข้าง เลิกซะเถอะค่ะก่อนจะสายเกินไปจนแก้อะไรไม่ได้แล้วนะ

VIA digitaltrends