แม้ว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ยังมีคาคาค่อนข้างแพงอยู่ แต่ต่อไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของตลาดจะถูกครอบครองโดยสมาร์ทโฟนที่ราคาขายไม่ถึงถึง 150$

นี่คืองานวิจัยที่ดำเนินการโดยบริษัท Informa Telecoms & Media เค้าคาดการณ์ว่าตลาดสมาร์ทโฟนจะแตกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม low-end ที่ราคาขายต่ำกว่า 150 เหรียญและกลุ่ม high-end ที่ราคาขายสูงกว่า 250 เหรียญ โดยกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาแพงจะถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก 85% ที่ขายได้ในปี 2011 จนเหลือแค่ 33% ภายในปี 2017 ในทางตรงข้ามกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาถูกจะได้รับความนิยมสูงขึ้นเป็น 52% ภายในปี 2017.

เมื่อตลาดสมาร์ทโฟนพัฒนาขึ้น ห่วงโซ่อุปทานก็จะแบ่งเป็นสองขั้ว ขั้วแรกก็คือ เหล่า innovator ที่พยายามพัฒนานวัตกรรมและฟีเจอร์ใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นส่วนภายในให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ส่วนขั้วที่สองก็คือผู้ตามด้วยการปรับเอานวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นหลังจากที่ออกมาสู่ตลาดมาแล้วหนึ่งปี เอาไปใส่ในสมาร์ทโฟนตัวเองเพื่อเจาะตลาดแมส ในอนาคตสมาร์ทโฟนจะมีราคาถูกลงเรื่อยๆ ราคาเฉลี่ยจะลดลงจากเฉลี่ยเครื่องละ 188$ ในปี 2011 เหลือแค่ 152$ ภายในปี 2017 ค่ะ

VIA Mashable