ในที่สุด กสทช ก็ได้ออกใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้กับค่ายมือถือเอกชนทั้งสามรายเรียบร้อยแล้ว