Fujifilm Corp พัฒนาแผ่นฟิล์มที่สามารถนำมาใช้เป็น diaphragm สำหรับลำโพง

เมื่อนำ diaphragm หรือที่ Fujifilm เรียกว่า “Beat” มาใช้พัฒนาลำโพงที่สามารถโค้งงอได้ ซึ่งตัวต้นแบบที่นำมาโชว์ในงาน nano tech 2013 ที่ผ่านมา

การพัฒนา diaphragm ที่งอได้จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเพราะมันสามารถดูดซับการสั่นสะเทือนได้ เพื่อที่จะได้ลำโพงที่งอได้และคุณภาพเสียงที่ดีในเวลาเดียวกัน Fujifilm ได้เลือกใช้โพลีเมอร์ที่มีความหนืดและอ่อนนุ่มที่รองรับช่วงเสียงระหว่าง 20Hz ถึง 20kHz

โพลีเมอร์ตัวนี้เกิดจากการผสมผสาน piezoelectric ceramics, electrodes และ protective outer layer มาสร้างรวมกันเป็นลำโพง เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไปยังเซรามิก มันก็จะเกิดการสั่นและทำหน้าที่เสมือน diaphragm

ในงานนี้เค้าเอาลำโพงมาโชว์ด้วยกัน 3 ตัว คือ ลำโพงที่ม้วนกลับเข้าไปในกลักฟิล์มได้ , ลำโพงที่ติดกับพัดญี่ปุ่น และลำโพงสุดบางที่นำไปติดตั้งส่วนไหนของบ้านก็ได้

VIA Geek