นักวิจัยพัฒนาซอฟท์แวร์ที่สามารถทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างโรคระบาดได้

นี่คือผลงานร่วมกันของ Microsoft Research และ Technion-Israel Institute of Technology ร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวต้นแบบที่ใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ New York Times และข้อมูลจากเว็บอื่นๆอย่าง Wikipedia ทางนักวิจัยนำซอฟท์แวร์ตัวนี้มาใช้พยากรณ์เรื่องการก่อจราจลและโรคระบาดโดยมีความแม่นยำอยู่ที่ 70%-90%

ในเอกสารงานวิจัยบอกว่าเค้าใช้การรายงานข่าวและและข้อมูลแบบ real-time มาวิเคราะห์ จนพวกเค้าสามารถเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภัยแล้ง/มรสุมในแอฟริกาและการระบาดของโรคอหิวา ยกตัวอย่างเช่น ในปี 1973 ทาง New York Times ได้ตีพิมพ์ข่าวภัยแล้งในบังคลาเทศ และปีต่อมาก็เกิดการระบาดของอหิวา หรือในปี 1983 บังคลาเทศก็เจอพายุมรสุมและในปีต่อมาก็เกิดอหิวาระบาดอีกครั้ง

ซอฟท์แวร์ตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆในการพยากรณ์โรคระบาดและหาวิธีรับมือเอาไว้ล่วงหน้า รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์เรื่องอื่นๆ เช่น การก่อจราจล ค่ะ

VIA BBC