งานวิจัยล่าสุดพบว่าเมื่อคุณถูก Unfriend จากใครบนเฟซบุ้ค ในชีวิตจริงคุณก็จะหลีกเลี่ยงที่จะเจอคนนั้นด้วย

แน่นอนว่าเฟซบุ้คกับการ unfriend เป็นของคู่กัน หลายๆคนก็เคยโดนมาแล้วแต่ก็ไม่ควรเอามาใส่ใจกับชีวิตจริงมากนัก แต่จากการศึกษาของ Christopher Sibona นักศึกษาปริญญาเอกจาก Computer Science and Information Systems แห่ง University of Colorado Denver Business School พบว่าการ unfriend ใครบนเฟซบุ้คจะมีผลต่อการใช้ชีวิตจริง

Sibona ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ 582 คนบนทวิตเตอร์ พบว่า 40 % ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าจะหลีกเลี่ยงที่จะเจอคนที่ unfriend เค้าบนเฟซบุ้คในชีวิตจริง โดยผู้หญิงจะมีพฤติกรรมแบบนี้สูงกว่าผู้ชาย

จากการศึกษาพบปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากันในชีวิตจริง เช่น ปัจจัยทางด้านอารมณ์ที่มีต่อคนที่ unfriend เป็นไปในด้านลบมากๆ, ถ้าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีปัญหากันอยู่แล้วก่อนเกิดการ unfriend และถ้าคนที่ถูก unfriend เชื่อว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมในชีวิตจริง

งานนี้ก็เหมือนกับคำถามที่ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน? ว่าความสัมพันธ์มันแย่เกินกว่าจะเยียวยาได้จึงใช้ unfriend หรือการ unfriend จะเป็นมาตรการสุดท้ายเพื่อตัดความสัมพันธ์ในชีวิตจริง แล้วคนแบบไหนล่ะที่คุณ unfriend บนเฟซบุ้คบ้างล่ะ?

VIA CNET