ไม่ใช่แค่ความร้อนแต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้ายังสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

Dennis Siegel ได้ค้นพบวิธีนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อชาร์จถ่าน AA ได้ ซึ่งรอบๆตัวเราก็มีอุปกรณ์ที่แผ่นรังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้ว เช่น ที่ชาร์จแล็บท็อป

Siegel ได้เขียนเกี่ยวกับโปรเจคของเค้าเอาไว้บนเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดกระบวนการทำ เค้าเพียงบอกว่าใช้ “ขดลวดและไดโอดความถี่สูง” ในการจับสนามของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

นอกจากนี้เค้ายังเอ่ยถึงวิธีในการเก็บเกี่ยวพลังงาน 2 วิธีที่เปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างกัน แต่การใช้วิธีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันจะทำการเก็บพลังงานก็ต่อเมื่อมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆ โดยมีหลอดไฟ LED สว่างเพื่อแสดงระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ

Siegel ยังไม่มีการเอ่ยถึงว่าจะพัฒนามันออกมาวางขายจริงหรือไม่ เพราะตัวต้นแบบของเค้าจำเป็นต้องวางไว้ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งวันถึงจะชาร์จถ่านขนาด AA เต็มหนึ่งก้อน

VIA technabob