เชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้คุณสามารถจ่ายเงินผ่านทวิตเตอร์ได้แล้ว

American Express จับมือกับทวิตเตอร์เพื่อให้ผู้ถือบัตร American Express สามารถซื้อสินค้าและบริการด้วยการทวีตข้อความ ยกระดับให้ทวิตเตอร์เหนือความเป็นสังคมออนไลน์ขึ้นไปอีกขั้น

ผู้ใช้บัตร AmEx card จะต้อง sync บัตรเครดิตเข้ากับทวิตเตอร์เสียก่อนซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ เวลาจะจ่ายเงินก็ทวีตข้อความพร้อมใส่ #hashtags แบบพิเศษ หลังจากนั้นก็รอการยืนยัน verification จาก Amex พอได้มาก็ทำการทวีต verification อีกครั้งเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ต่อจากนั้นของและใบเสร็จก็จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ผูกกับบัตรใบนั้น ส่วนคะแนนจากการใช้บัตรก็จะโอนเข้าไปให้ทันทีเมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

นี่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มใหม่ของ e-commerce และ social media ในอนาคตซึ่งช่วยตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิตอลค่ะ ต่อไปเราอาจจะเห็นบริการแบบใหม่ออกมาเรื่อยๆ

VIA Ubergizmo