ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในอเมริกาจะอยู่ภายใต้ระบบใหม่ด้วยมาตรการลดความเร็วอินเตอร์เน็ตเพื่อแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์

นี่คือระบบที่มีชื่อว่า Copyright Alert System (CAS) ที่เหล่าผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 5 รายในอเมริกาอันได้แก่ AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner และ Verizon  ได้นำมาใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา (แต่ละเจ้าจะเริ่มใช้ไม่พร้อมกัน)

ระบบ CAS ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สั่งสอนกับคนที่มีพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธิ์ในอเมริกาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป อย่างในฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์ หากพบว่าผู้ใช้คนไหนแจกจ่ายหรือแชร์ไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะระงับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนนั้นทันที

แต่ในอเมริกาจะนุ่มนวลกว่าหน่อย นั่นก็คือจะใช้การเตือนก่อนและให้ดูคลิปแนะนำเรื่องลิขสิทธิ์ก่อน แต่ถ้าหากทำผิดจนครบ 6 ครั้งก็จะลดความเร็วการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ช้าลงไปเป็นการชั่วคราว

โดยเค้าจะใช้ซอฟท์แวร์ในการตรวจจับไฟล์ว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ หากมีการละเมิดก็จะส่ง IP ของเครื่องนั้นไปยัง ISP ดำเนินการต่อไป สำหรับคนที่ถูกลดความเร็วสามารถยื่นอุทธรณ์การลงโทษได้

[youtube]http://youtu.be/kQTONXs_N-A[/youtube]

VIA Slashdot