เทคโนโลยีการพยาการณ์การก่ออาชญากรรมแบบในหนังเรื่อง Minority Report ใกล้เป็นจริงขึ้นอีกก้าวนึงแล้ว โดยนักประสาทวิทยานำคลื่นสมองมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้

นักวิทยาศาสตร์จาก Mind Research Network ใน New Mexico ได้เปิดเผยผลการศึกษาที่บอกใบ้ว่าเราสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำว่าอาชญากรรมจะก่อคดีซ้ำหรือไม่

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำแผนที่พฤติกรรมกลุ่มของอดีตนักโทษเป็นเวลา 4 ปีเต็ม โดยใช้ functional magnetic resonance imaging (fMRI) ในบริเวณ anterior cingulate cortex (ACC) ของสมอง ซึ่งสมองส่วนนี้จะใช้ในการตัดสินใจและควบคุมแรงกระตุ้น

ผลจากห้องทดลองพบว่าคนที่มี ACC ต่ำ มีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมในอนาคต เพราะมีอตราการถูกจับซ้ำสูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามนักประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้บอกว่าผลนี้ยังไม่สามารถสรุปได้อย่าง 100% ซึ่งต้องมีการศึกษาอีกหลายปีเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนกว่านี้

นอกจากนี้เรายังมีปัญหาเรื่องวิธีการนำไปใช้ทางด้านกฏหมายอีก

VIA DVICE