ต่อไปโฆษณาอาหารบนทีวีจะมีคนดูมากขึ้น ถ้าหากมันส่งกลิ่นหอมๆจากหน้าจอออกมายั่วน้ำลายคุณได้

 

ทีวีส่งกลิ่นออกมาได้จะไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป เพราะตอนนี้มีจอทีวีชื่อว่า “smelling screen” ประดิษฐ์ขึ้นโดย Haruka Matsukura และเพื่อนๆจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ที่ช่วยส่งกลิ่นออกมาจากจุดใดก็ได้บนหน้าจอ LCD

มันทำงานโดยเป่าลมส่งกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องใน 4 ทิศทางจากแผ่นเจลน้ำหอมที่อยู่ที่มุมทั้งสี่ด้านของจอ screen กระแสลมจะถูกเป่าออกมาเบาๆจากด้านข้างขนานกับหน้าจอทีวีในระดับความเข้มของกลิ่นและทิศทางที่ต่างกันเพื่อให้ได้กลิ่นออกมาในจุดที่ต้องการ สมมุตว่าเป็นโฆษณากาแฟ เค้าก็จะทำให้จุดที่เป็นแก้วกาแฟมีกลิ่นแรงที่สุด ด้วยกลวิธีนี้จะไปสร้างการลวงตาหลอกให้สมองคิดว่ากลิ่นเกิดมาจากแก้วกาแฟที่เห็นบนหน้าจอ

ปัจจุบันระบบนี้ยังส่งกลิ่นออกมาได้เพียงครั้งละหนึ่งกลิ่นเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาตลับใส่กลิ่นแบบเดียวกับตลับหมึกปริ้นท์เตอร์เพื่อให้เกิดการผสมกลิ่นได้ ส่วนการประยุกต์ก็จะนำไปใช้กับโฆษณาและใช่ร่วมกับการจัดแสดงสิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์ค่ะ

VIA Newscientist