ใครที่ชอบกินปูตัวโตๆก็ต้องระวังให้ดี เพราะตอนนี้มีการพบว่ามลพิษจากคาร์บอนทำให้สัตว์น้ำมีขนาดโตกว่าปกติ

ตอนนี้อ่าว Chesapeake Bay และอ่าวอื่นๆกำลังประสบกับปัญหาใหม่นั่นก็คือ ปูยักษ์ที่มีตัวใหญ่กว่าขนาดปกติอันมีสาเหตุเกิดจากมลพิษคาร์บอนมีจำนวนมากขึ้น ถึงปูจะมีตัวโตขึ้นแต่ปริมาณเนื้อในตัวกลับมีเนื้อไม่มากตามไปด้วย

การที่ระดับคาร์บอนในทะเลเพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากรถยนต์, โรงงานและกิจกรรมอื่นๆที่สร้างโดยมนุษย์ โดยเฉพาะปูสีน้ำเงินที่ได้รับผลกระทบ มีขนาดโตกว่าปกติถึง 4 เท่า ซึ่งปูต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการลอกคราบกระดองใหม่ มันจึงต้องกินอาหารในปริมาณที่มากขึ้นทำให้อาหารในระบบนิเวศไม่เพียงพอโดยเฉพาะหอยที่เป็นอาหารหลักของปู แต่มลพิษในทะเลยังทำให้หอยโตช้าลงด้วยจึงอาจทำให้ปูหันไปกินกุ้งแทนหอย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศปะการังตามไปด้วย

VIA Slashgear