ศาลสั่งให้แอปเปิ้ลจ่ายเงินค่าเสียหายกว่า 53 ล้านเหรียญให้กับผู้ใช้ไอโฟนและไอพอดทัชที่หมดประกันเนื่องจากแถบวัดความชื้นเปลี่ยนสี

ปัญหาเกิดจากเจ้าแถบที่ใส่ไว้ภายในบอกเบื้องต้นว่าเครื่องนั้นเคยตกน้ำมาหรือไม่ (Liquid Contact Indicator ;LCI) มันทำงานผิดพลาดไม่ได้เหมือนที่แอปเปิ้ลตั้งใจไว้ ผู้ผลิตเทปนี้ก็คือ 3M ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ต้องตกน้ำ แค่โดนสภาพอากาศที่มีความชื้นเทปนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ว นั่นหมายความว่าแอปเปิ้ลกำลังผลักความรับผิดชอบของผู้ใช้ไอโฟนที่อาศัยอยู่ในเขตชื้น เพราะถ้าเทปนี้เปลี่ยนสีหมายความว่าประกันเครื่องจะหมดลงทันที ซึ่งผู้ใช้ไอโฟนมีทางเลือกก็คือจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่

จนเมื่อ 2 ปีก่อนแอปเปิ้ลก็เลยต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่เกี่ยวกับเครื่องที่เทปเจ้าปัญหานี้เปลี่ยนสี ถ้าไม่มีร่องรอยว่าเครื่องนั้นตกน้ำมาประกันเครื่องก็จะยังคงอยู่  แต่จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ ใช้วิธีส่งซ่อมแทน

สำหรับค่าเสียหาย 53 ล้านเหรียญนี้จะจ่ายให้กับผู้ใช้ไอโฟนและไอพอดทัชประมาณรายละ 200$ สำหรับคนที่ใช้ไอโฟนรุ่น 2G, 3G และ 3Gs รวมถึงไอพอดทัช 3 เจนแรกเท่านั้น ส่วนรุ่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่ครอบคลุมค่ะ

VIA theatlanticwire