แค่เห็นรอยยิ้มในภาพคุณก็สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นมีความสุขแค่ไหน ต่อไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำแบบนั้นได้บ้าง

Abhinav Dhall นักพัฒนาและทีมงานจาก Australian National University ได้พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์ใบหน้าทั้งหมดในรูปถ่ายแล้วให้คะแบบภาพใบนั้นออกมาเป็นคะแนนที่บ่งบอกอารมณ์ในภาพรวม (mood score) หลักการทำงานก็คือใช้ซอฟท์แวร์ face tracking ในการวิเคราะห์รอยยิ้มบนหน้าคนที่ปรากฏในภาพ โดยดูจาก 9 ตำแหน่งบนใบหน้า เช่น มุมปาก หางตา เป็นต้น นอกจากนี้มันยังมี machine learning algorithm ในการศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าจะให้คะแนนรอยยิ้มแต่ละแบบมากน้อยกี่คะแนน

ในการทดสอบทีมงานได้ตั้งโปรแกรมระบบร่วมกับข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครที่มาช่วยให้คะแนนอารมณ์โดยรวมของภาพถ่ายแต่ละใบ โดยคนที่ยืนอยู่ตรงกลางจะถูกนำมาใช้ถ่วงน้ำหนักให้คะแนนมากกว่าตำแหน่งอื่นๆในภาพ ผลก็คือโปรแกรมจะให้คะแนนของภาพถ่ายต่างกับคะแนนที่ให้โดยอาสาสมัครแค่ 7% เท่านั้นเอง แต่ตัวเลขนี้จะลดลงเรื่อยๆมีอัลกอริทึ่มเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ

ตอนนี้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ได้เพียงรูปถ่ายทีละใบเท่านั้น เป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาให้วิเคราะห์อารมณ์ของคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอแบบ real time ค่ะ

VIA newscientist