กลุ่มนักเรียนมัธยมต้นในอลาสก้าได้เข้ายึดคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนหลังจากที่หลอกให้คุณครูแต่งตั้งพวกเค้าเป็นผู้ดูแลระบบ

เหตุการณ์ครั้งนี้มีนักเรียนเกี่ยวข้องอย่างน้อย 18 คนที่ทำการพิชชิ่งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ เข้าควบคุมคอมพิวเตอร์กว่า 300 เครื่องที่อนุญาตให้นักเรียนใช้ในโรงเรียน

กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ  12-13 ปีจากโรงเรียนมัธยม Schoenbar ได้หลอกให้คุณครูใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบด้วยการปลอมการแจ้งเตือนให้อัพเดทซอฟท์แวร์ขึ้นมา

เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มา พวกเค้าก็สามารถเข้าไปจัดการและควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆของเพื่อนร่วมชั้นได้ เพื่อนร่วมชั้นของเด็กกลุ่มนี้รู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองการทำงานเหมือนที่เคยใช้

ก็เลยแจ้งคุณครูให้มาดู เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็ไม่พบสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ เมื่อสืบต่อไปก็พบสาเหตุที่แท้จริงและทำการยึดการควบคุมกลับมาเป็นปกติ

VIA BBC