มีการค้นพบว่าแม่เหล็กที่ใช้ใน Smart Cover ของไอแพดมีความแรงจนสามารถหยุดการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังในร่างกายได้

คนที่ค้นพบเรื่องนี้ก็คือเด็กนักเรียนอายุ 14 ปีในขณะที่ทดลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ เด็กคนนี้มีชื่อว่า Gianna Chien ตอนนี้กำลังขึ้นมัธยมปลายที่ Stockton เธอค้นพบว่าถ้าวางไอแพดคว่ำหน้าวางลงบนอกเพื่อแอบงีบหลับ แม่เหล็กใน Smart Cover จะอยู่ใกล้กับหัวใจส่งผลให้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบฝังผิดปกติจนปิดตัวเองโดยไม่มีการแจ้งเตือน โดยปกติแล้วเครื่องกระตุ้นหัวใจถูกออกแบบมาให้ปิดการทำงานโดยแม่เหล็กซึ่งจะระบุและแจ้งเตือนในคู่มืออยู่แล้ว

จากที่มีคนเคยแยกชิ้นส่วน Smart Cover ออกมาดู ในนั้นจะประกอบด้วยแม่เหล็กทั้งหมด 21 ชิ้น ซึ่ง 4 ตัวจะใช้ยึดกับไอแพด อีก 11 ตัวจะใช้ยึดเมื่อพับเป็นขาตั้งแบบสามเหลี่ยม ส่วนอีกตัวจะใช้เปิด/ปิดการทำงานของโหมดสแตนบาย

จากการทดลองของ Chien พบว่า 30% ของผู้ป่วยจำนวน 26 คนพบปัญหานี้ ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจนเด็กคนนี้ได้รับเชิญไปพูดต่อหน้าแพทย์กว่า 8,000 คนที่งาน Heart Rhythm Society.

VIA Slashgear