ใครที่ชอบดื่มชาทุกวันจนขาดไม่ได้ นี่คือปฏิทินที่คุณต้องมีไว้ติดบ้าน

นี่คือปฏิทินชาที่ออกแบบโดย Hälssen & Lyon ผู้ผลิตชาจากเยอรมัน มันประกอบใบชาอัดแผ่นจำนวน 365 แผ่นพร้อมพิมพ์ตัวเลขลงไปให้เท่ากับจำนวนวันในหนึ่งปี

เมื่อหมดวันคุณก็สามารถดึงแผ่นใบชาออก นำไปใส่ในน้ำเดือด เท่านี้ก็ได้ชาอร่อยๆหนึ่งแก้วแล้ว ใครอยากเติมนมหรือน้ำตาลก็แล้วแต่ความชอบค่ะ

VIA Incrediblethings