จากการสำรวจของ Cohen Children’s Medical Center ในนิวยอร์คพบว่า การพิมพ์ข้อความขณะขับรถกลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นเสียชีวิตขณะขับรถมากกว่าการดื่มเหล้าแล้ว

จากการสำรวจพบว่ามีวัยรุ่นเสียชีวิตจากการส่งข้อความในขณะขับรถประมาณ 3,000 คนในแต่ละปี เมื่อเทียบกับการเสียชีวิตจากการดื่มสุราขณะขับรถที่มีเพียง 2,800 คน ส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บจากการส่งข้อความมี 300,000 คน สูงกว่าผู้บาดเจ็บจากการดื่มเหล้าที่มีจำนวน 282,000 คน

ผลวิจัยครั้งนี้ไม่เพียงบอกว่าการส่งข้อความขณะขับรถอันตรายมากกว่า แต่ปัญหาก็คือวัยรุ่นมักจะส่งข้อความขณะขับรถได้บ่อยกว่าการดื่มเหล้าจึงทำให้อัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ไม่เพียงแต่วัยรุ่นเท่านั้นผู้ใหณ่ก็มีพฤติกรรมอันตรายแบบนี้เช่นกัน จากการศึกษาของ AT&T พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่เกินกว่าครึ่งก็ส่งข้อความขณะขับรถเช่นกัน

ผลการสำรวจเหล่านี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า การส่งข้อความขณะขับรถถอันตรายยิ่งกว่าการดื่มเหล้า ถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เปิดเผยออกมาจะดูน่ากลัว ถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ไม่ต้องกลัวไป แต่อย่าลืมเตือนคนรอบข้างให้เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนะ

VIA techlicious